Zajęcia ruchowe

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI KARATE W TĘCZOWYM OGRODZIE

Zajęcia ruchowe w naszym przedszkolu są prowadzone w ramach  Akademii Sprawnego Przedszkolaka- projektu edukacyjno-sportowego. Filozofia Akademii jest ściśle związana z nowymi koncepcjami pedagogicznymi dotyczącymi aktywności ruchowej wśród najmłodszych dzieci.

Zajęcia ruchowe w Akademii Sprawnego Przedszkolaka polegają na ogólnorozwojowych grach i zabawach bez nacisku na elementy rywalizacji. Pomagają dzieciom w budowaniu pewności siebie oraz kształtowaniu pozytywnej motywacji do aktywności ruchowej. Dodatkowym atutem zajęć jest interdyscyplinarność. Zajęcia prowadzone są przez absolwentkę katowickiego AWF. Dzięki wieloletnim praktykom w pracy z dziećmi dysponuje szerokim wachlarzem aktywności ruchowych, które mogą zainteresować najmłodszych. Na zajęciach pojawiają się elementy: gimnastyki, lekkiej atletyki, uproszczonych gier zespołowych, gimnastyki korekcyjnej, elementy sztuk walki, gier niekonwencjonalnych, jogi.