Zajęcia

Zajęcia dodatkowe

Przy  tworzeniu oferty zajęć dodatkowych kierowaliśmy się założeniami teorii inteligencji wielorakich, tak aby wspierać zainteresowania i talenty dzieci, jednocześnie zapewniając im harmonijny i wszechstronny rozwój.

Dbając o najwyższą jakość, prowadzenie zajęć powierzyliśmy grupie sprawdzonych nauczycieli, instruktorów, lektorów i trenerów. Są to wysokiej klasy specjaliści w poszczególnych dziedzinach, którzy posiadają bogate doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi.