Rekrutacja

Zapisy do przedszkola

Szanowni Rodzice!

Od 01.03.2024 do 31.03.2024 ruszają zapisy dzieci do przedszkola Tęczowy Ogród.  Wypełniony „Wniosek  zapisu do przedszkola ” jest podstawą do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.  Nasze przedszkole nie bierze udziału w miejskiej rekrutacji. Ze strony internetowej można pobrać Wniosek zapisu dziecka do przedszkola , oraz potwierdzenie woli , wypisać te dokumenty i wraz z odpowiednimi zaświadczeniami ( np. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna) oddać u nas w przedszkolu lub zeskanować i wysłać na adres email przedszkola. O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność złożonego wniosku. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2024/2025
Potwierdzenie woli

Dalsza nauka w Tęczowym Ogrodzie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka na kolejny rok szkolny. Do dnia 25 lutego 2024 roku należy złożyć w przedszkolu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Wniosek o kontynuację można pobrać z naszej strony internetowej lub w szatni przedszkola. Jeżeli ktoś z Rodziców potrzebuje potwierdzenia ze strony przedszkola o przyjęcie wniosku prosimy o przygotowanie dwóch egzemplarzy wniosku, jeden do podpisu nauczyciela przyjmującego wniosek

Deklaracja o kontynuowaniu 2024/2025

Dyrekcja Tęczowego Ogrodu